Programma


Mācību programmas detalizēts apraksts (PDF)

Informācija par programmu

Programmas nosaukums JAPĀNAS STUDIJAS
Atrašanās vieta Rīga
Adrese Vīlandes 1-19, Rīga, Latvija, LV-1010
Mērķauditorija, dalībnieki Valodpedagogiem, dažādu nozaru augstskolu studentiem, tulkotājiem, tulkiem, zinātniekiem, pētniekiem, strādājošajiem biznesa un tūrisma sfēras saskarsmē ar Japānu, un, protams, skolniekiem.
Programmas mērķis Nodrošināt dažādu nozaru pārstāvjiem, arī – nākamajiem japāņu valodas pedagogiem, tulkotājiem, dažādu zinātnes nozaru pētniekiem, diplomātiskā korpusa darbiniekiem, muzeju darbiniekiem, pārtikas tehnologiem, gidiem, arī tūrisma biznesa sfērās strādājošajiem – iespēju apgūt japāņu valodas un kultūras mācību priekšmetu vielu atbilstoši savas profesijas vajadzībām un Starptautiskā Japāņu valodas līmeņa eksāmena 5.-2. līmenim.
Programmas ilgums 4-6 gadi
Piezīmes [Par programmu un mācību noteikumiem var uzzināt, ierodoties studijā GENGO. Iepriekš jāpiesakās telefoniski.]

Īss satura izklāsts

JAPĀŅU VALODA Japāņu valodas rakstības 3 veidi; Fonētika; Gramatika; Sarunvaloda; Literatūras pamati; Tulkošanas pamati;
KULTŪRAS PAMATI (apgūst individuāli) Saskarsmes kultūra; Ģeogrāfija un vēsture; Arhitektūra un māksla; Mūzika, teātris un kino. Lietišķā māksla un dizains. Tradīcijas.
PRAKTISKĀ VALODNIECĪBA Praktiskie darbi izvēlētajā nozarē. Gidu un muzejmācība; Grāmatniecība [saturs, makets, druka, iesiešana].Mācību, metodisko un uzskates līdzekļu veidošana.
Nobeiguma darbs un eksāmeni. Pēc pilnas programmas izpildes LR IZM apliecība.
Mācības pēcpusdienās un vakaros darbadienās.
Dienas grupas sestdienās no 10.00-13.00 (pēc saskaņošanas).

Uzņemšana

Uzņemšanas noteikumi Uzņemšana pēc pārrunām. Pievienoties grupai var jebkurā laikā, grupā līdz 8 skolniekiem. Dzimtā un valsts valoda jāzina labi.

Programmas vadītāja

Darja Grehova apavi_285
Kontakttelefoni +371 29833965
E-pasts info[@]gengo.lv
darja.grehova [@] gengo.lv

© 2012 - 2024 Gengo.lv