Mijadzava Kendži

Piena Ceļa Vilciena Nakts

Kādreiz Rīgā bija Japāņu valodas un kultūras vidusskola. 1996.gadā – pirmais izlaidums. TIka plānots, ka katra izlaiduma klase parāda savas apgūtās zināšanas un prasmes ar tulkotu grāmatu no japāņu valodas. Tā kā izlaiduma klasē bija tikai 7 meitenes, bet Mijadzavas Kendži simtsgadei veltītajai grāmatai “Piena Ceļa vilciena nakts” – 10 literārās pasakas, bija jāiesaista darbā vēl 3 skolnieki. Laimīgā kārtā 10. un 11. klasēs bija tieši vajadzīgais skaits meiteņu. Tik un tā japāņu valodu katru dienu viņas mācījās kopā. Grāmata jau bija nosolīta apgādam SPRĪDĪTIS, bet ilustrāciju zīmēšanu uzņēmās Jeļena Antimonova.

Grāmata iznāca 1998.gadā, bet diemžēl tradīcija neturpinājās. Visas grāmatas jaunās tulkotājas uzreiz kļuva par Latvijas Universitātes, toreiz Svešvalodu fakultātes, Japānas studiju programmas otrā kursa studentēm.


© 2012 - 2024 Gengo.lv